Salgs- og leveringsbetingelser

Mascot International A/S

Salgs - og leveringsbetingelser
 
Betingelserne skal læses omhyggeligt igennem inden brug af websitet. Samtlige oplysninger (herunder nærværende betingelser) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk. Disse betingelser accepteres af dig i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på hjemmesiden, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Mascot International A/S pr. e-mail eller almindelige post.
 
1. DIN KONTO
Hvis du bruger dette website, er du ansvarlig for, at du holder login og adgangskode til din konto fortrolig, og at der er begrænset adgang til din computer, så der ikke sker uretmæssig adgang til din konto. Du accepterer ansvaret for alle de aktiviteter, som finder sted under din konto og adgangskode. Du skal tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at adgangskoden er fortrolig og sikker. Hvis du har mistanke om, at andre har fået oplyst din adgangskode, eller at adgangskoden anvendes af andre end dig, skal du straks give os meddelelse om dette.
 
Kontroller, at de oplysninger, du har opgivet til os, er korrekte og komplette, og informer os straks, hvis der sker ændringer af disse oplysninger, efter at du har tilmeldt dig.
 
Mascot International A/S forbeholder sig ret til at nægte adgang til websitet, lukke en konto, fjerne eller redigere indhold eller annullere bestillinger efter eget skøn. Hvis vi annullerer en bestilling, får du ikke nogen opkrævning af beløbet.
 
 
2. ORDREMODTAGELSE OG AFTALEINDGÅELSE
 
2.1 ORDREPROCEDURE
Når du afgiver din bestilling for at købe en vare fra websitet, sender vi dig en bekræftelse pr. email, som bekræfter modtagelsen af ordren og indeholder alle informationer om din bestilling. Du opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Mascot International A/S , såfremt ordrebekræftelsen efter din opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Du opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Din bestilling er et tilbud til os om, at du vil købe en vare. Købet er accepteret af os, når vi sender varen til dig, og du modtager en bekræftelse på forsendelsen pr. email eller når vi meddeler dig at varen er klar til afhentning. Du har vores fulde accept af ordren, når vi har sendt dig en email med bekræftelse på forsendelsen. Når du afgiver en bestilling, anmoder du om at indgå en aftale med Mascot International A/S. Mascot International A/S har ejerskab af varen, til du har betalt det fulde beløb for varen, og Mascot International A/S har modtaget beløbet.
 
2.2  FAKTURA
Umiddelbart efter afsendelse af ordren vil Mascot International A/S fremsende dig en faktura pr. e-mail.
 
 
3. PRISER OG BETALING
 
3.1 PRISER OG VALUTA
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.
Priser opgives inkl. afgifter og med eller uden moms som angivet ved prisen.

3.2 LEVERINGSOMKOSTNINGER
Skal varen leveres på en oplyst adresse skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af dig og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen der sendes pr. e-mail.
Afhentes varen hos Mascot International A/S vil der ikke påløbe leveringsomkostninger.
 
3.3 BETALING MED BETALINGSKORT
Betaling kan ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden. Beløbet trækkes først på kortet, når varen er afsendt.
 
Betalinger på hjemmesiden håndteres af Pensio A/S. Pensio A/S’ betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Mascot International A/S .
 
3.4 FORSINKET BETALING
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på det anvendte betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på kontoen, eller du uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.
Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.
 
4. LEVERING
 
4.1 LEVERINGSTID
Vores normale leveringstid beregnes til 3-5  hverdage. Da Mascot International A/S ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan vi ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på adressen.
Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Mascot International A/S dig snarest muligt herom på den af dig oplyste e-mail adresse.
 
 
5. FORTRYDELSESRET
 
5.1.  14 DAGES FORTRYDELSESRET
Fortryder du dit køb, har du fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Mascot International A/S på den i punkt 5.3 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også hængemærker m.v. skal returneres. Du må gerne besigtige og afprøve varen.

Returnering kan ske ved, at du:
  1. Selv returnerer varen på Mascot International A/S returneringsadresse senest 14 dage efter din modtagelse af varen,
  2. Indleverer varen til forsendelse til Mascot International A/S hos et fragtfirma senest 14 dage efter din modtagelse af varen (Du opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket) eller
  3. Undlader at modtage varen, når den kommer frem eller undlader at afhente varen på posthuset, hos Mascot International A/S mv.
Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Du bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Du opfordres derfor til at gemme emballagen til du er sikker på, at du vil beholde varen.

5.2  RETURNERING
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.
 
Du afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering.
Det beløb, som du har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Mascot International A/S har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen.
Beløbet bliver indsat på det kredit- eller debitkort, du anvendte, da du afgav din bestilling
Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage, før du kan se beløbet på din kreditkortopgørelse. Tidsrammen afhænger af kreditkortudbyderen eller din bank.
Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os,
 
5.3 RETURADRESSE
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:
 
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14, DK-7442 Engesvang
 
eller
 
E-mail: info@mascot.dk
Telefon: +45 8724 4700
 

6. REKLAMATION - FEJL OG MANGLER
 
6.1 GENERELT
Du opfordres til at gennemgå og undersøge varer umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2  24 MÅNEDERS REKLAMATIONSFRIST PÅ ALLE VARER
Du har 24 måneders reklamationsret på alle varer,og kan således ikke påberåbe dig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.
 
Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter modtagelsen påføres skader.
 
6.3   REKLAMATION OG RETURNERING
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Mascot International A/S regning men for din risiko, og du opfordres derfor til altid at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal der oplyses om, hvori fejlen eller manglen består, og du opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.
 
Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.
 
6.4 REPARATION OG OMLEVERING
Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som der reklameres rettidigt over, har Mascot International A/S som udgangspunkt valget mellem at:
1.afhjælpning af manglen,
1.levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
1.et passende afslag i købesummen eller
1.ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.
 
Du kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Mascot International A/S uforholdsmæssige omkostninger.
Tilbyder Mascot International A/S afhjælpning eller omlevering, kan du ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.
 
Mascot International A/S skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan du kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.
Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Mascot International A/S i stedet købesummen inklusive dine eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.
 
6.5  ANSVAR
Mascot International A/S påtager sig ikke noget ansvar overfor dig, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Mascot International A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.
 

7. PERSONOPLYSNINGER
Læs vores Fortrolighedspolitik for at få flere informationer om, hvordan vi gør brug af dine oplysninger.
 

8. OPHAVSRET, JURIDISK ERKLÆRING OG DATABASERETTIGHEDER
Hele websitets indhold og kompilering af indholdet som f.eks. tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og software tilhører Mascot International A/S eller indholdsleverandører (herunder Mascot International A/S) og er beskyttet af europæiske og internationale ophavsrettigheder og love om databaserettigheder.
 
Al software, der anvendes på websitet, tilhører Mascot International A/S eller softwareleverandører og er beskyttet af europæiske og internationale love om ophavsret.
Du må ikke udtrække og/eller genbruge dele af websitets indhold uden Mascot International A/S ' forudgående skriftlige samtykke. Du må i særdeleshed ikke gøre brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtrækningsværktøjer (hverken én eller flere gange) med det formål at anvende dele af websitet. Endvidere må du ikke oprette og/eller udgive din egen database, som indeholder væsentlige dele af websitet (f.eks. vores priser eller varelister).
 

9. ÆNDRINGER AF TJENESTER ELLER TILLÆG TIL BETINGELSERNE
Vi forbeholder os ret til når som helst at udføre ændringer af vores website, forretningspolitikker og disse betingelser. Din anvendelse af websitet og dine ordrer er underlagt de politikker og betingelser, som er gældende, når du anvender websitet, eller når du bestiller varer fra os, med mindre loven kræver en ændring af disse politikker og betingelser (i så fald vil disse ændringer også gælde for dine tidligere bestillinger). Hvis nogle af disse betingelser er ugyldige eller af den ene eller anden årsag er uden retskraft, vil pågældende betingelse udskilles fra betingelserne og vil dermed ikke have indflydelse på gyldigheden og gennemførligheden af de øvrige betingelser.
 

10. HÆNDELSER, SOM VI IKKE HAR KONTROL OVER
Mascot International A/S eller Mascot International A/S kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til disse betingelser, hvis forsinkelsen eller den manglende overholdelse skyldes en hændelse, som vi ikke har kontrol over. Denne betingelse har ikke indflydelse på dine lovbefalede rettigheder.
 

11.  LOVVALG OG VÆRNETING
Din anvendelse af websitet, ethvert køb du foretager på websitet og disse betingelser er underlagt dansk lov og bliver vurderet som at have været foretaget i Danmark. Du accepterer, lige som vi accepterer, at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting. Ved dankorttransaktioner gælder dansk lov.
 
Disse betingelser har ingen indflydelse på dine lovbefalede rettigheder.
 

12. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE
Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser gælder også for erhvervsdrivende, dog med følgende modifikationer, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.

12.1 FORTRYDELSESRET
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

12.2 REKLAMATIONSRET
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.

12.3 BETALING
Er varerne ikke betalt med betalingskort ved bestillingen gælder de almindelige betalingsbetingelser aftalt mellem Mascot International A/S og kunde.
 

13. ADMINISTRATION AF SITE
https://www.mascotwebshop.dk/00000 administreres og vedligeholdes af Mascot International A/S, Silkeborgvej 14, DK-7442 Engesvang og Mascot International A/S CVR-nr: 13 86 33 85 i forening. Få yderligere information om Mascot International A/S ved at besøge www.mascot.dk
Vælg venligst din MASCOT forhandler, for at se salgs- og leveringsbetingelser.
 
 
Mascot International A/S